MOCIÓ D’ICV-EUiA AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SALT PER A L’ADOPCIÓ DE MESURES URGENTS PER PAL·LIAR LA POBRESA ENERGÈTICA

La situació de crisi, atur i de retallades en drets socials està provocant un augment de la pobresa que es concreta en la dificultat de moltes persones per accedir a recursos i serveis bàsics, com l’aigua, la llum o el gas, necessaris per garantir unes condicions mínimes de vida digna. Aquestes persones pateixen l’anomenada “pobresa […]